Snopková Františka

Snopková Františka

Držitelka ceny Vladimíra Boučka

Figurky z kukuřičného šustí
Uherské Hradiště

Františka Snopková se již od malička zabývala drobnými ručními pracemi. K samotné práci s kukuřičným šustím se dostala až po mateřské dovolené, kdy hledala nové možnosti uplatnění ve středisku Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti, kam nastoupila v roce 1983. Zde získala první zkušenosti u paní Hermanové-Prachařové z Polešovic, která ji zasvětila do problematiky práce s touto přírodninou, představila jí přípravu a postupy získávání materiálu i vlastní technologické principy. Františku Snopkovou pohltila práce nejen doma, ale i na poli. Vzhledem k tomu, že zakázek bylo hodně, musela být postupně do práce zapojena celá rodina.

Po roce 1989 a po likvidaci střediska ÚLUV v Uherském Hradišti se v roce 1991 stala Františka Snopková osobou samostatně výdělečně činnou a zaregistrovala se jako živnostník. Dnes se věnuje zhotovování figurek z kukuřičného šustí více jak dvacet let. Nejdříve vyráběla figurky podle předlohy ÚLUV, ale pak si začala figurky vymýšlet sama. Náměty pro své stále nové originální postavičky hledá rovněž ve starých ilustrovaných kalendářích, knížkách nebo na starých fotografiích.

Františka Snopková prezentuje své výrobky na veřejnosti při nejrůznějších příležitostech a zapojuje se i do iniciativ s možností vlastní tvorby drobných figurek veřejností a dětmi. Své dovednosti a zkušenosti předává následovníkům – zaškolila svou dceru Eriku. Obě můžeme pravidelně potkávat ve Slováckém muzeu, na jarmarcích a školách v Uherském Hradišti. V roce 2006 jí byla udělena Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby ve specifickém oboru práce s přírodním materiálem – kukuřičným šustím.

 

Zboží

Total: 1 |< << 1 >> >| 1/1 Items per page:

Total: 1 |< << 1 >> >| 1/1 Items per page: