Lidové tradice a řemesla o.p.s. Uherský Ostroh

Lidové tradice a řemesla o.p.s. Uherský Ostroh

 

Lidové tradice a řemesla je společnost, která vznikla v roce 2006 díky projektu Středisko školy lidové tvořivosti a řemesel za podpory Strukturálních fondů EU, jehož cílem je udržet a zejména zachovat a předat tradice tvorby lidového kroje dalším generacím.

Jako jedni z mála se zabývají výrobou krojů a jejich součástí tradičním způsobem. Spolupracují s institucemi, které se odborně zabývají lidovou kulturou, a ušité kroje proto odpovídají lidovým tradicím v originálních vzorech výšivek, zdobení a střihu.

Další významnou činností, jíž se zabývají, je ruční tkaní. Tímto způsobem si vyrábějí vlastní tradiční metráž. Z ní následně šijí nejen součásti krojů, ale i konfekci (často podle požadavků zájemců) a vyrábějí bytové doplňky a různé dárkové předměty. Do svých dárkových předmětů se snaží dát vždy kousek tradice obohacené o současné potřeby a nároky zákazníků. Tkané výrobky doplňují o techniky používané při výrobě krojů – vyšívání, šňůrování nebo cifrování.

Pro tkaní používají čtyřlistové tkalcovské stavy. Návštěvníci a školní exkurze si mohou princip tkaní vyzkoušet na menším stolním čtyřlistovém stavu. Zpracovávají pouze přírodní materiály – vlnu, bavlnu a len. Při tkaní využívají vazbu plátnovou, keprovou, atlasovou a různé jejich odvozené vazby.

S jejich výrobky se můžete setkat na různých trzích, jarmarcích či folklorních festivalech.

Zboží