Mahr Jiří

Mahr Jiří

Dřevěné výrobky

Uherské Hradiště - Mařatice

Soustružení a řezba dřeva v kombinaci s přírodními materiály je stručné shrnutí činnosti, kterou provozuje Jura v malé domácí dílně v Uherském Hradišti v Mařaticích. Rukodělná tvorba a práce se dřevem jej provázela od dětství. Drobné dřevěné doplňky domácnosti byly klasické začátky. Po narození dětí se ke dřevu a kombinaci přírodních materiálů stále častěji vracel při výrobě hraček všeho druhu. Zlomový moment byl listopad roku 2012, kdy poprvé navštívil dílnu souseda pana Antonína Hájka. Ochotný mistr soustružník v něm vzbudil zájem o soustružení dřeva a prakticky okamžitě jej přijal do učení. Četnost návštěv a konzultací se blížila pravidelné školní docházce. Současně se začátkem soustružení se seznámil s mistrem řezby panem Miroslavem Srostlíkem z Hané, který mu umožnil nahlédnout do tajů řezbářské práce. Kvalitní ostrý nástroj, návrh práce, prvotní studie, vnitřní klid při práci, pokora ke dřevu, detail, pevnost celku, lehkost výrazu a mnoho dalších témat tvarovalo pohled studenta na opracování materiálu a smysl vlastní tvorby. Jurovi výrobky vychází z tradiční technologie opracování dřeva soustružením. Oproti tradičnějšímu šlapacímu soustruhu používá elektrický soustruh i řadu modernějších ručních nástrojů. Pracuje s mokrým i suchým materiálem. Podle požadovaného výsledku práce a podle druhu dřeva se pak odvíjí čas, který je třeba dodržet. Jak sám říká: „Dřevo si mně hledá samo.“ Jen ojediněle materiál nakupuje. Brání se tak sériové produkci a časovému presu. Každá práce je originál. Tvarem předmětů podporuje užitkový smyl. Všechny produkty jsou v prvé řadě určeny k používání, nikoli jen jako dekorace. Historické podklady tvarosloví jsou dostatečným zdrojem různorodosti použitelných tvarů, které jsou nadčasové, proto oslovují i v dnešní době. Praktickou část výrobku ponechává většinou volnou, dotváří pouze okolní části zdobením pro celkový dojem. Vylévá dřevo cínem s olovem tradiční metodou roztavením nad ohněm a odlitím. Do složitějších částí pak vpájí čistý cín nebo cín se stříbrem. K novodobě pojatému čili historicky netradičnímu zdobení používá železo, vypalování, pálení elektrickým vysokým napětím, moření železem, čpavkem a dále zdobí své práce přírodními provazy a barevnými kameny. Další z mistrů svého řemesla, který mu věnoval svůj čas a znalosti, je profesionální restaurátor a pedagog Petr Klein z Nedachlebic. Jejich velké společné téma, kromě řemeslné spolupráce, bylo finální úprava povrchu. Povrchová úprava je dána použitím výrobku. Pokud dochází ke styku povrchu dřeva s potravinami, volí Jura certifikované směsi pro styk s potravinami a pitnou vodou. Pokud potraviny nebudou v kontaktu s povrchem, používá tvrdé vosky, vysychavé oleje a laky. Juru Mahra můžete oslovit na jarmarku tradičních výrobců, dále kontaktovat přímo v jeho dílně. Můžete jej v dohledné době potkat ve skanzenu ROCHUS za šlapacím soustruhem. „Dřevo si našlo cestu ke mně samo. Nechce ani do ohně ani shnít. Na chvilku, kterou tady budu, jsem se nabídl, že mu s tím pomůžu.“

Zboží

Total: 14 |< << 1 >> >| 1/1 Items per page:

Total: 14 |< << 1 >> >| 1/1 Items per page: