Lakosilová Marie

Lakosilová Marie

Ručně zdobený medový perník

(*1988) Kozojídky

Narodila jsem se v Kyjově na Slovácku. Od svého narození bydlím malé vesničce Kozojídky. Studovala jsem v Kroměříži, v Olomouci a ve Svatém Janu pod Skalou. Pracovala jsem jako učitelka v mateřské škole, vychovatelka ve školní družině a jako asistentka pedagoga. Před pár lety jsem začala zdobit perníky. Zásluhu na tom má moje maminka, která mi ukazovala některé krásné perníky. Řekla jsem jí, že kdybych měla nějaký vzorek, mohla bych to zkusit. Tak se stalo, že mi jednou přinesla hezký perníček, napekla a řekla, ať to zkusím. Tehdy jsem namalovala svůj první dekorativní perník, který všichni obdivovali, a já jsem zjistila, že to jde, a že mě to těší. Následující dva roky jsem zdobila na Velikonoce dárkové perníčky. Postupně jsem malovala více různých vzorů a zkoušela jsem i vlastní vzory. Říkala jsem, že si „hraju“. Zdobení mě velmi těšilo. Nikdy jsem perníčky neprodávala, malovala jsem je pouze před svátky jako dárky. Letos jsem se dostala poprvé na trh, kde všechny moje perníčky zmizely a všichni je obdivovali. Jedna paní mi chtěla potřást rukou a další úplně cizí paní mi sehnala papíry, ať se přihlásím na nějaký „tradiční výrobek Slovácka“ a ať se s perníčky prezentuji. Netušila jsem, o co se jedná. Následně jsem byla pozvaná zdobit perníčky v kroji, který velmi ráda nosím, před vinné sklepy, kam přijedou autobusy s lidmi z Německa. Opět všechny moje perníčky, které jsem měla k prodeji, zmizely, a přímo pod rukama mi mizely i ty, které jsem právě zdobila. Poté chtěla jedna paní nazdobit velké dárkové srdce s fotkou na výročí,… Díky těmto událostem jsem zjistila, že je něco, co mě nikdo neučil, co jsem nikdy nedělala, ale co mi už od počátku díky Bohu jde, co mnozí lidé obdivují, a co mě těší. Byl to pro mě objev i radost. Takto se rozvinula a rozvíjí má tvorba… Perníčky jsou z našeho domácího medu.

 

Zboží