Slavík Alexandr

Slavík Alexandr

Pan Alexandr Slavík výrobou dřevěných forem na perník, máslo a jiné cukroví pokračuje v rodinné tradici po svých rodičích Františkovi a Marcele, kteří byli po mnoho let „pracovníky lidové umělecké výroby“. Oba rodiče, absolventi umělecko-průmyslové školy v Uherském Hradišti, se s perníčkářskými formami setkali již na studiích ve Slováckém muzeu v šedesátých letech. A tak na základě dlouholetých studií dostupných historických pramenů začali po roce 1970 tyto formy vyrábět pro skanzen v Rožnově pod Radhoštěm a pro Ústředí lidové umělecké výroby v Uherském Hradišti.
Formy se dělají z tvrdých dřev ovocných stromů, třeba hrušní, jabloní, švestek, třešní, meruněk, ořechů, ale i javorů, dubů, či jasanů. Dřevo musí být dobře vysušené, aby při práci nepraskalo. Suší se po naštípání na čerstvém vzduchu, podle druhu 5-8 let. Po opracování vnějšího tvaru forem se k vlastní finální práci používá řezbářských dlát. Formu je třeba upnout do řezbářské stolice a pak pomocí dlát a dřevěné paličky vysekat-vyřezat vnitřní reliéf.
Pan Alexandr Slavík se začal toto umělecké řemeslo učit již v dětství. Sám vyučený truhlář, stejně jako jeho otec a dědeček, vyrůstal obklopen dláty a vůní sušeného dřeva. Spolu s rodiči, nadšenými folkloristy, navštěvoval různé folklorní festivaly, slavnosti a skanzeny, kde měl možnost svou práci a um předvádět návštěvníkům akce.
Smyslem práce celé Slavíkovy rodiny je vrátit zpět tyto krásné předměty do naší současnosti jako symbol zručnosti a píle našich předků. Kéž tyto dřevěné formy pomohou vytvořit sváteční pohodu s mísou Vánočních perníčků, hvězdiček, či rohlíčků, nebo budou sloužit jako dekorace chalup, či bytů.
 

Zboží