Vlčková Marie

Vlčková Marie

Držitelka ceny Vladimíra Boučka

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje

Batikované kraslice
Uherské Hradiště - Mařatice

 

Marie Vlčková pochází z Ostrožské Nové Vsi, kde se generace žen věnovaly zdobení kraslic od nepaměti. V malování kraslic navázala na rodinnou tradici, její maminka se technice batikování kraslic věnovala přes třicet let. Sama paní Vlčková se výzdobě kraslic věnuje osm let a své znalosti dnes předává nejen dceři a vnučkám, ale i účastnicím kurzu pořádaného Slováckým muzeem.

Marie Vlčková používá při zdobené dvě techniky, první je batikování neboli zdobení rezervážní technikou. Tyto kraslice bývají nazývány ,,novoveské kvítkované“ nebo také ,,halůzkové“. Jejich autorka o nich říká, že ty nejkrásnější se malovaly vždy v Ostrožské Nové Vsi a že inspirace pro ně pochází z rostlinné říše. Předlohou byly ty nejhezčí květiny, lístky, lístečky, stonky, jejichž motivy se pak objevovaly na kraslicích.

Při technice batikování se ornament maluje voskem na bílé vajíčko – vzniká tzv. bednění a postupně se namáčí do jednotlivých barevných tónů při důsledném zachování posloupnosti barev – od oranžové, červené k černé. Závěrečná fáze spočívá v otopování, tedy stírání vosku z povrchu vajíčka, které je možné pouze opatrným nahříváním zabedněné kraslice nad plamenem kahanu. Vajíčko se bední, aby štěstí neuteklo, říkávaly staré novoveské malérečky.

Druhým typem kraslic, kterým se Marie Vlčková zabývá, jsou kraslice batikované kombinované s leptem. Představují ho „zelové“ kraslice, zdobené drobnokresebným ornamentem v podobě sítě kosočtverců v barvě žluté, oranžové a červené. Na rozdíl od batikovaných kraslic se na závěr práce namáčejí do šťávy z kysaného zelí, která nejtmavší, voskem nepokryté plochy vyleptá doběla. „Kostelové“ kraslice jsou inspirované architektonickými detaily a symbolikou, které lze spatřit v kostelech.

Paní Vlčková v Toulavé kameře - reportáž

 

web: www.tradicnivyrobek.cz

Zboží