Marková Věra

Marková Věra

Tupeská keramika

Tupesy

Paní Věra Marková od svého dětství vyrůstala mezi svými příbuznými v rodinné dílně a s obdivem sledovala práci u kruhu. Zajímala se také o zpracování hlíny, jednu z nejtěžších prací při výrobě keramiky. V dílně mezi malérečkami pravidelně s velkým obdivem sledovala jejich práci. Vzorem jí byla teta Božena Kovaříková – Úředníčková, nejstarší dcera Jaroslava Úředníčka. Snažila se její vzory a dekory uchovat v paměti, aby pak jednou mohla podle těchto původních vzorů pokračovat dále v rodinné tradici. V roce 2006 byla přizvána ke spolupráci s Muzeem Tupeské keramiky, kde pracuje (maluje) dodnes.
Paní Věra Marková je držitelkou původní ochranné známky Tupeské keramiky – UT a díky jejím dlouholetým zkušenostem nese její keramika charakteristické znaky původní Tupeské keramiky – vysokou úroveň zpracování, preciznost a bohatost dekoru. Je přímou svědkyní historie rodu Úředníčků, viděla babičku malovat, a její příspěvek, co se originality týká, je jedinečný.
S výsledky její práce se mohou lidé seznámit nejen jako návštěvníci Muzea tupeské keramiky, kde také působí v roli odborného průvodce, ale často též všichni návštěvníci jarmarků, při prezentaci Tupeské keramiky na řemeslných jarmarcích u nás i v zahraničí.
 

Zboží