Mošťkovi Antonín a Libor

Mošťkovi Antonín a Libor

Lidová fajáns
Antonín Moštěk,

Nositel tradice lidových řemesel, Držitel ceny Vladimíra Boučka

Libor Moštěk


Antonín Moštěk již v mládí projevoval kreslířské nadání, a proto ho rodiče dali do učení v družstvu Lidová tvorba v Tupesích. Nejprve navštěvoval učňovskou školu ve Strážnici, kde byl jeho učitelem vynikající znalec výroby lidových fajánsí Heřman Landsfeld, poté pokračoval v učení v tupeských dílnách. Po vyučení prohluboval své znalosti v dílnách zkušených keramiků. V roce 1968 nastoupil do keramických dílen Oblastního střediska Ústředí lidové umělecké výroby v Uh. Hradišti, kde se podílel na zhotovování výrobků podle návrhů vývojových pracovníků, zejména akad. sochařky Marie Kotrbové. Za zmínku stojí jeho spolupráce s Pravoslavem Radou při výrobě jeho keramických exponátů pro světovou výstavu EXPO v Montrealu. Vedle toho dostal příležitost vytvářet své vlastní realizace. V roce 1972 mu byl udělen titul Mistr lidové umělecké výroby, o pět let později stanul v čele nově zřízené fajánsové dílny ÚLUV ve Vlčnově a zde vychoval řadu nových keramiků. Od roku 1990, kdy dílnu odkoupil, v ní vzniká jeho vlastní autorská produkce, která využívá tradiční prvky, dekor, barevnost a v menší míře i tvary, ovšem uplatňuje je v nových souvislostech s ohledem na vkus a potřeby současných uživatelů. Samostatnou kapitolu tvoří jeho figurální tvorba inspirovaná náměty z našeho regionu. V roce 2001 převzal z rukou ministra kultury titul Nositel tradice lidových řemesel.

Libor Moštěk absolvoval střední odbornou školu v Praze, obor umělecký keramik, a praktickou výuku u svého otce v keramické dílně ÚLUV ve Vlčnově, kam také po vyučení nastoupil. Několik let spolupracoval s vývojovými pracovníky, akad. sochaři, Marií Kotrbovou a Miroslavem Olivou. V současné době je spolumajitelem keramické dílny, v níž pracuje s otcem a svou ženou Marcelou. Podílí se na vytváření vzorů především užitkové kameniny, jeho výrobky je vybaveno více než deset restaurací v České republice a dvě na Slovensku. Zúčastňuje se různých kulturních a řemeslných akcí a předvádění výroby po celé republice i v zahraničí, mladým zájemcům poskytuje bezplatné instruktáže a učí je základům točení na hrnčířském kruhu.

Zboží