Jakubíčková Marie

Jakubíčková Marie

Kraslice vyškrabovanou technikou

Vacenovice

Marie Jakubíčková je členkou Asociace lidových malířů a malířek, kde získala titul Mistr lidové umělecké tvorby. 

Marie Jakubíčková se věnuje vyškrabování kraslic od svého dětství, tuto techniku se naučila od své babičky i maminky. V mládí zdobila kraslice jen pro svou rodinu a své kamarádky z firmy Maryša, v níž téměř celý život pracovala.

Zájem o její kraslice však stále stoupal, a tak se svému koníčku začala věnovat mnohem intenzivněji. V současnosti je zvána k předvádění do muzeí, na výstavy lidových trhů a jarmarky.

Má velkou zásluhu na rozvoji a zachování lidových tradic, mimo jiné i tím, že již mnoho let vede kroužek dětí z Vacenovic, kde je učí této tradiční technice výzdoby kraslic. Za ta léta jejíma rukama prošlo několik desítek dívek, ale i chlapců, kteří zasílají své výrobky do soutěží, např. do Libotenic do Asociace lidových malířů a malířek a získávají zde mnohá ocenění.

Marie Jakubíčková je rovněž často zvána do škol, kde v době předvelikonoční předvádí své umění a seznamuje žáky s technikou vyškrabování kraslic, typickou pro její obec Vacenovice.

Kraslice Marie Jakubíčkové jsou charakteristické typickým slováckým vzorem, stylizovanými květinami, jablíčky či hrozny. Původní barva kraslic ve Vacenovicích byla černá nebo fialová. Dnes se již vyškrabují i kraslice červené a na přání zákazníka lze použít i jinou barvu.

Zboží

Total: 2 |< << 1 >> >| 1/1 Items per page:

Total: 2 |< << 1 >> >| 1/1 Items per page: