Chrástek Igor

Chrástek Igor

Držitel ceny Vladimíra Boučka

Zakuřovaná keramika
Zlechov
 

Obec Tupesy patřila ještě na přelomu 19. a 20. století k významným hrnčířským střediskům. Především kvalitní hrnčířská hlína přivedla k práci zdejší významné rody,které založili známé hrnčířské dílny. K nim patří i rod Vlčků, který se věnoval výrobě černé hrnčiny. Nejstarší dohledaný předek Viktorín Vlček 1766-1832. Z nich v paměti zdejších lidí přežívají Jan Vlček (1872-1952) a jeho pokračovateli byly synové Jaroslav (1902-1976), Oldřich (1920-1998) a Vladimír (1922-2004). Ten se ke své původní profesi vrátil až po revoluci. K hrnčířství přivedl svého vnuka Igora a jelikož byla původní dílna zastaralá, zbudovali zde novou dílnu, sušárnu i pec a zde mu předal jako poslednímu z rodu všechny znalosti a dovednosti v oblasti výroby černé zakuřované a užitkové glazované keramiky.

Igor Chrástek se seznamoval s hrnčířským řemeslem od dětství. Učitelem mu byl dědeček Vladimír Vlček a mistr Jaroslav Petráš z Buchlovic, u kterého se ve Skanzenu v Tupesích vyučil. Při jejich práci jako vnímavý a talentovaný učeň získával cenné rady, návyky a dovednosti, potřebné pro provozování oboru hrnčířství. Zájmu o profesi propadl natolik,že se rozhodl v letech 1993-1996 zvýšit si kvalifikaci dálkovým studiem na Odborné škole uměleckých řemesel v Praze, v oboru umělecký keramik. Do roku 1996 byl zaměstnán jako kruhař ve Skanzenu v Tupesích, od této doby je ve svobodném povolání a svou živnost provozuje podomácky ve Zlechově na čp.522. Patří k nejtalentovanějším kruhařům v regionu. Svoji dovednost předvádí na některých jarmarcích,tradičním točením na původním kopacím kruhu.Vyrábí polotovary pro jiné dílny,glazovanou užitkovou keramiku a jelikož chce zachovat tradici rodu, od roku 2010 se věnuje výrobě černé hrnčiny.

Igor Chrástek je jedním z mála keramiků v našem regionu, kdo zná důvěrně technologické postupy výroby tradiční černé či zakuřované keramiky, ovládá rovněž jejich zdobení plastickými dekory, nalepováním vzorů, tlačením prsty i hlazení pomocí křemínku. Využívá starých metod pálení v polní peci na dřevo. Jeho výrobky zakuřované keramiky vycházejí z původního tvarosloví-tradiční látky,hrnce,sléváky a jiné nádoby , v nihž uplatňuje vlastní výtvarné vlohy.

Igor Chrástek v pořadu České televize Toulavá kamera - podívejte se na reportáž.

Zboží

Total: 10 |< << 1 >> >| 1/1 Items per page:

Total: 10 |< << 1 >> >| 1/1 Items per page: