O projektu

V roce 2008 vznikl projekt Regionu Slovácko „Tradiční výrobek Slovácka“, jehož hlavní náplní je prezentace regionu prostřednictvím využití jeho specifik, podpora tradičních výrobků a výrobců.
V souvislosti s projektem byla zavedena značka „Tradiční výrobek Slovácka“ - tato značka zaručuje především kvalitu výrobků, jejich vazbu na vymezené území, tradici výroby a šetrnost k přírodě. Právo k využití značky je udělováno výrobcům na pět let na základě posouzení odborné komise.

Značka Tradiční výrobek Slovácka, která si klade za cíl:

• identifikaci těchto výrobků a jejich spojitost s regionem,
• zvýšení zájmu o podporu lidových tradic a tradičních výrobků,
• pomoc tradičním výrobcům prostřednictvím zájmu veřejnosti a prodeje výrobků,
• šíření pouze čistě tradičních výrobků,
• prohlubování destinační identity.

Nositelé značky:   Nositeli značky je v současné době více než 70 výrobců a jejich řady se budou i nadále rozšiřovat.

Možnosti zakoupení výrobků:  Výrobky se značkou „Tradiční výrobek Slovácka“ je možné zakoupit v informačních centrech regionu, v některých turisty navštěvovaných objektech, na recepcích vybraných ubytovacích zařízení, objednat na webových stránkách www.tradicnivyrobek.cz, nebo přímo od výrobce na vybraných trzích a jarmarcích.
Každý výrobek je označen nálepkou, nebo štítkem. Místa, kde je možné výrobky zakoupit, jsou viditelně označena značkou s textem „Zde si můžete zakoupit výrobky označené logem Tradiční výrobek Slovácka“. Označené výrobky jsou určeny nakupujícím přímo v regionech - turistům, kterým umožňuje objevovat tyto krásy regionu a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, podpořit tak místní výrobce a zároveň si přivézt z výletu či dovolené nejen hezké dojmy, ale také kvalitní a originální výrobek ze Slovácka.